Pri vsakdanjem poslovanju se ravnamo po načelih našega podjetja in delujemo v skladu s sprejetimi standardi kakovosti in upravljanja z okoljem. Zelo se trudimo, da pri našem globalnem poslovanju skrbimo za zdravje, varnost in blaginjo naših zaposlenih, strank in okolja ter skupnosti.

Ta načela zavezujejo prav vse, ki smo zaposleni v Ecolabu, ne glede na vlogo, ki jo imamo v podjetju. S pomočjo revizijskih sistemov in odprte komunikacije se trudimo nenehno izboljševati rezultate ter graditi svetlo prihodnost za generacije, ki prihajajo.

EKONOMSKA NAČELA

Spodbujati gospodarsko rast za naše stranke, zaposlene, delničarje in skupnosti

  • Uporabnikom zagotavljati kakovostne proizvode in storitve, ki ustvarjajo vrednost ter varujejo naš kapital.
  • Zagotavljati vrhunsko vrednost delnic tako, da pomagamo našim strankam po vsem svetu k rasti.


OKOLJSKA NAČELA

Spodbujati zaščito naravnih virov in varovati okolje

  • Spoštovati in podpirati človekovo pravico do vode z ohranjanjem, ponovno uporabo in reciklažo vode ter obnavljanjem njene kakovosti.
  • Podpirati povečano potrebo družbe po energiji z zagotavljanjem trajnostnih virov energije, proizvodov, tehnologij in učinkovitih procesov.
  • Koncept odlaganja odpadkov nadomestiti z inovativno in učinkovito rabo virov ter z zmanjševanjem emisij v zraku, vodi in tleh.

VARNOSTNA NAČELA

Zagotavljati varne procese, ki ščitijo naše zaposlene, izvajalce, stranke ter skupnosti

  • Zagotavljati varnost v celotnem življenjskem ciklu vsakega od naših izdelkov.
  • Usposabljati vse zaposlene za varnost pri delu, da bodo preprečili poškodbe sebe in drugih.
  • Ugotavljati in obvladovati varnostna tveganja v naših postopkih ter si prizadevati za nenehno izboljševanje varnosti, pri čemer je naš cilj opravljanje dela brez poškodb, bolezni in nezgod.

DRUŽBENA NAČELA

Izboljšati blaginjo ljudi in skupnosti

  • Poslovati pošteno in etično, spoštovati človekove pravice, delati v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter se ravnati po Kodeksu poslovnega ravnanja.
  • Podpirati skupnosti z donacijami in sodelovanjem.

 

Back to Top