Higiena rok in kože

Široka izbira proizvodov za higieno rok in kože zagotavlja preprečevanje prenosa mikroorganizmov v zdravstveni dejavnosti. Proizvodi ustrezajo veljavnim evropskim standardom.

Back to Top