Predelovanje in pakiranje mesa

Zahteve potrošnikov po kakovosti in varnosti ter vse pogostejši posegi zakonodajalcev na tem področju so nenehen izziv za mesno in mesnopredelovalno industrijo. Predelava in pakiranje mesa in perutnine sta povezano z vrsto kritičnih postopkov, ki zahtevajo nenehen nadzor od trenutka, ko živali prispejo v obrat, do končnega pakiranja proizvodov. Skrb za neoporečnost proizvodov je posledično ena najzahtevnejših nalog, pri čemer je higiena, ne glede na to, ali gre za primarno ali sekundarno predelavo oziroma visoko ali nizko nadzorovano delovno okolje, odločilni dejavnik.

Pri Ecolabu mesnopredelovalni industriji zagotavljamo obsežen in učinkovit program za upravljanje in nadzor higiene v obratih. Individualno prilagojeni programi v tem okviru omogočajo ugotavljanje higienskih vrzeli, nadzor nad higieno osebja in dostopanja do prostorov, inovativne pripomočke in čistilna sredstva za zagotavljanje higiene prostorov, posebne proizvode za čiščenje površin, ki so v stiku z živili, spremljanje higiene in še zlasti posebni sistem spremljanja in poročanja o vseh higienskih posegih znotraj obrata oziroma na ravni družbe.

Za naše stranke smo razvili:

  • široko paleto proizvodov za čiščenje in dezinfekcijo,
  • storitve, ki jih izvajajo usposobljeni strokovnjaki,
  • inovativne in vrednostno usmerjene rešitve za vse sektorje živilskopredelovalne industrije,
  • prilagojene režime upravljanja in postopkov.
Back to Top