Predelava sadja in zelenjave

Lahko pokvarljiva živila, kot so sadje in zelenjava, so med predelovanjem izpostavljena navzkrižnemu onesnaženju s patogenimi organizmi oziroma kvarjenju. V zadnjem času se o teh tveganjih vse več govori tudi v javnosti, saj mediji o njih poročajo na naslovnicah takoj, ko gre kaj narobe. Zaščita sveže nabranega in predelanega sadja in zelenjava pred okužbo z mikroorganizmi je zato temeljnega pomena.

Sezonska pogojenost industrije zahteva obenem tudi zanesljivo opremo, ki omogoča neprekinjen tok procesov. Nalaganje vodnega kamna in rjavenje proizvodne opreme namreč zmanjšujeta produktivnost in imata pomembne finančne posledice.

Osrednja prizadevanja Ecolabovega raziskovalnega in razvojnega oddelka so namenjena prav industriji predelave sadja in zelenjave. V tem okviru smo razvili učinkovite higienske rešitve za varne postopke, ki vključujejo vzdrževanje sistemov za dovajanje vode in pranje sadja ter zelenjave, kontrolne sisteme za spremljanje higiene in še zlasti posebne sisteme spremljanja in poročanja o vseh higienskih posegih znotraj obrata in na ravni vse družbe.

Naše rešitve zagotavljajo:

  • večjo varnost hrane in zaposlenih,
  • okoljsko in ekološko odgovorne rešitve,
  • daljši rok uporabe in manjšo pokvarljivost,
  • manjšo porabo vode in energije.
Back to Top