Mlekarske kmetije

Mlekarske kmetije zagotavljajo eno izmed najpomembnejših osnovnih živil na svetu – mleko. Kakovost in polnovrednost mleka in mlečnih izdelkov sta neposredno povezani z zdravstvenim stanjem vimena in higieno okolja. Učinkovit nadzor nad higieno torej prispeva h kakovosti in vrednosti mlečnih izdelkov ter je ključen dejavnik, ki odloča o poslovnem uspehu mlekarskih kmetij.  

Obsežni Ecolabov program za nego vimen dopolnjujejo proizvodi za nego kopit in čiščenje opreme za molžo ter programi za zagotavljanje biološke varnosti. Skupaj prispevajo k varovanju zdravja in boljšim pogojem bivanja živali na kmetijah.

Mlekarjem pomagajo:

  • povečati prirejo, kakovost in ceno mleka,
  • k bolj donosnemu kmetovanju,
  • zmanjšati možnosti okužbe pri čredah molznic,
  • izboljšati in ohranjati pogoje bivanja živali na kmetijah.
Back to Top