Predelava živil

Živilskopredelovalna industrija je raznolik sektor, ki zajema dejavnosti od primarne predelave mesa do kompleksnih področij delne ali popolne predpriprave hrane, kjer sta potrebna veliko skrb in pozornost. Trg živil je sicer precej lokalno omejen in ne odseva zgolj okusa in posebnosti okolja, temveč tudi njegovo etnično raznolikost, proizvode in lokalno pogojene načine skladiščenja.

Razvoj prehrambnih izdelkov je hiter in včasih kratkotrajen, posledica tega pa so številne tržne novosti in vse večja kompleksnost proizvodnih procesov. Nove linije proizvodov, hitrejše in bolj fleksibilne proizvodne metode, bolj učinkovita interakcija v oskrbovalni verigi in veljavna zakonodaja naslavljajo na predelovalce stroge zahteve na področju zagotavljanja kakovosti.

Raznoliki procesi obenem prinašajo tudi potencialno nevarnost, ki utegne postati zelo pereča in zahteva stroge varnostne standarde in regulirane postopke. Vsi predelovalci so v skladu z zakoni dolžni proizvajati zdravo hrano, ki ustreza standardom kakovosti in je varna za uživanje. Učinkovito upravljanje in nadzor na vseh lokacijah sta zato nujno potrebna, če želimo uspešno zagotoviti skladno delovanje vseh dejavnikov, ki vplivajo na varnost živil.

Zaradi tako kompleksnih in raznolikih procesov potrebujete na področju zagotavljanja higiene priznanega in zanesljivega partnerja, družbo Ecolab, kjer smo razvili vrsto programov in storitev, ki dosledno zagotavljajo varnost živil na najrazličnejših lokacijah po svetu. Od trenutka, ko zaposleni vstopijo v obrat skozi higiensko postajo, omogočamo:

  • skladnost z internimi in zakonskimi standardni na področju kakovosti in varnosti,
  • procese za zagotavljanje higiene posameznikov in okolja,
  • orodja za upravljanje in nadzor nad vsemi higienskimi ukrepi,
  • nenehne inovacije, s katerimi odgovarjamo na spreminjajoče se zahteve v industriji.
Back to Top