farmer with his cows

Zdravje in pogoji bivanja živali na kmetijah

Mastitis ali vnetje mlečne žleze oziroma vimena je zelo razširjena bolezen krav, ki vpliva na manjši donos, kakovost in ceno mleka ter mlekarjem po svetu letno povzroči za več milijard evrov škode. Najučinkovitejši način za preprečevanje te bolezni je vzdrževanje higiene vimen in bivalnega okolja, zato si Ecolab kot vodilno svetovno podjetje za higieno v veterinarstvu nenehno prizadeva za inovacije na tem področju in mlekarjem ponuja celovit program za preprečevanje mastitisa.

Zagotavljanje zdravja in ustreznih bivalnih pogojev živali, optimalna proizvodnja in varnosti živil sodijo med osrednje cilje sodobne živinoreje. Na teh področjih se kmetje danes soočajo s čedalje strožjimi predpisi, obenem pa tudi z vse večjimi stroški, predvsem za krmo in zdravila. Za bolj donosen, trajnosten in okolju prijaznejši razvoj sodobnega kmetijstva so zato potrebni tudi preventivni ukrepi na področju veterinarske higiene.

Ecolabove vrhunske rešitve za higieno v veterinarstvu omogočajo uspešno, učinkovito in gospodarno zdravstveno oskrbo živali, optimalne pogoje za njihovo bivanje in varnost živil.

Bolezni parkljev in šepanje prizadenejo večino čred mlekaric in zmanjšujejo rodnost, donos mleka ter povečujejo stroške veterinarskega zdravljenja. Bolezni parkljev so med najpogostejšimi dejavniki, ki prispevajo k predčasnemu zakolu krav mlekaric, saj je zdravljenje velikokrat dolgotrajno, zapleteno in drago. Kot pri mastitisu je preventiva zagotovo boljša in cenejša od zdravljenja, zato je Ecolab tudi na tem področju razvil inovativne in sodobne rešitve, ki so prijazne do uporabnikov in okolja.

Nega parkljev

Krave, ki imajo težave s parklji, se težje gibajo, prehranjujejo in razmnožujejo. Pogosto so bolezni parkljev povezane tudi z mastitisom, zato bolne krave običajno dajejo...

Zdravje vimen

Med preverjenimi ukrepi, kako povečati prihodke od prodaje mleka in dobiček v mlekarstvu, sta preprečevanje mastitisa in skrb za zdrave seske. Nega seskov z biocidnimi...
Back to Top