Membrane se v farmacevtski industriji uporabljajo pri sintezi antibiotikov, beljakovin, farmacevtskih vmesnih proizvodov in peptidov v vodnih raztopinah, ki lahko vsebujejo organska topila, kot so metanol, etanol, aceton in druge organske snovi.

Tudi za to področje velja, da je trajnostno proizvodnjo, nižje stroške in večjo varnost v proizvodnji mogoče zagotoviti zgolj z optimalnim režimom čiščenja.

Back to Top