EcoChexx.Net

Ecolabov paket programske opreme EcoChexx.Net je inovativna rešitev za izboljšanje varnosti proizvodov s pomočjo naprednega upravljanja kakovosti in higiene. Paket omogoča doslednejše poslovanje v skladu s standardi kakovosti, s čimer prispeva k večji učinkovitosti, kakovosti in varnosti vašega poslovanja.

Interaktivna spletna programska oprema EcoChexx.Net omogoča učinkovito organizacijo in dokumentiranje aktivnosti in nalog pri zagotavljanju higiene v proizvodnji živil, vključno z njihovim načrtovanjem, razporejanjem, potrjevanjem in ocenjevanjem in evidentiranjem. Avtomatska obdelava podatkov zagotavlja natančno pridobivanje informacij v realnem čas in nadomešča zastarele sisteme upravljanja kakovosti na podlagi papirne dokumentacije.

Paket EcoChexx poslovodstvu zagotavlja pregledne in informativne vsebine ter učinkovit nadzor nad izvajanjem procesov, zaposlenim na nižjih organizacijskih ravneh pa podporo z relevantnimi informacijami, časovnicami in postopki; zanje pripravimo tudi ustrezno usposabljanje.

  • Popolna skladnost z vsemi običajnimi sistemi za upravljanje kakovosti in optimizirani postopki na področju zagotavljanja kakovosti in za potrebe HCCP.
  • Avtomatsko dokumentiranje za potrebe revidiranja aktivnosti z dostopom do vseh kakovostnih informacij prek enega sistema.
  • Izboljšana učinkovitost poslovanja

 www.ecochexx.net

Back to Top