Audixx je celostna servisna aplikacija, ki omogoča podroben vpogled v poslovanje proizvodnih enot v prehrambni industriji ter ugotavljanje odstopanj in vrzeli v izvajanju dobre higienske prakse, obenem pa vzpostavlja prvostopenjski načrt ukrepov za njihovo odpravljanje.

Ecolabova mobilna aplikacija Audixx analizira razmere v vašem proizvodnem obratu in na podlagi pridobljenih podatkov izdela oceno trenutnih razmer. Audixx omogoča tudi prepoznavanje ključnih dejavnikov, ki prispevajo k uspešnemu poslovanju, na podlagi katerih boste lahko nenehno izvajali in nadzirali izboljšave na področju higiene zaposlenih in vsega proizvodnega obrata. V končnem poročilu je predstavljen položaj vašega obrata glede na konkurenčna podjetja v panogi in po potrebi tudi znotraj skupine. Aplikacijo Audixx je mogoče uporabiti tudi kot orodje za samoevalvacijo po ustreznih točkah različnih standardov varovanja živil (IFS ali BRC).  

Analizo za vas izvedejo tudi Ecolabovi strokovnjaki, ki vam bodo predlagali tudi trajne in izmerljive izboljšave kakovosti higiene in standardov poslovanja vašega obrata.

Naše storitve obsegajo:

  • prilagojeno analizo kakovosti higiene v vašem obratu,
  • ugotavljanje higienskih pomanjkljivosti in povzetek analize,
  • rešitve na področju higiene, ki zagotavljajo višjo stopnjo kakovosti in boljše poslovanje.

 

Back to Top