Vodenje in nadzor higienskih postopkov

Poslovanje v skladu z zakonskimi določili in s primerno skrbnostjo, sledljivosti in preverljivost finančnih poročil so iztočnice, ki jih je pogosto slišimo v povezavi s sodobno proizvodnjo. Pri tem so proizvajalci pred zahtevno nalogo, saj morajo uspešno in učinkovito izpolnjevati svoje obveznosti na področju kakovosti, certificiranja in revidiranja obenem pa skrbeti še za donosno poslovanje.

Za zagotavljanje skladnosti z dokumentiranimi postopki, zakonodajo in industrijskimi kodeksi poslovanja, morajo podjetja redno izvajati revidirati vzpostavljene higienske režime. V Ecolabu vam obenem s strokovnim znanjem in izkušnjami pri zagotavljanju učinkovitih rešitev za čiščenje in dezinfekcijo ter s servisnimi storitvami pomagamo tudi s celostno programsko podporo za ugotavljanje morebitnih odstopanj od dobre higienske prakse, s katero boste lahko dosledno izpolnjevali zakonske predpise ter izboljšali učinkovitost, kakovost in varnost vašega poslovanja.

Za vaše zaposlene pripravljamo in izvajamo tudi programe usposabljanja, ki jih vodijo naši kvalificirani in certificirani strokovnjaki. V okviru usposabljanja jih seznanimo z učinkovito uporabo higienskih proizvodov in opreme ter postopki za njihovo uporabo v praksi.

Naša ponudba:

  • Audixx – celostna servisna aplikacija za analizo higiene in oblikovanje ukrepov za prehrambno industrijo.
  • EcoChexx.Net – paket spletne programske opreme za izboljšanje varnost proizvodov na podlagi optimalnega upravljanja kakovosti in higiene.
  • PlanChexx.Net – univerzalni spletni modul za podporo čistilnim postopkom.
Back to Top