Tunelsko pranje

Učinkovit proizvodni proces odločilno prispeva k uspešnemu poslovanju in je odvisen od optimalne izkoriščenosti proizvodnih linij in hitrosti obratovanja. Vse strožje zahteve na področju kakovosti in varnosti proizvodov veljajo tudi za zabojčke in različne posode, ki jih na številnih industrijskih področjih uporabljajo za hrambo, prevoz ali ponudbo proizvodov. Zabojčki so, podobno kot vaša poslovna vizitka, del vaše javne podobe, s katero se predstavite strankam. Uporaba umazanih zabojev, pladnjev in drugih pripomočkov sporoča, da kakovosti ne namenjate veliko pozornosti, in škoduje ugledu vaše blagovne znamke.  

Ecolab zagotavlja celostne rešitve za upravljanje in nadzor higiene zabojčkov, pladnjev in drugih pripomočkov, ki temeljijo na uvodni oceni posebnih potreb in razmer v proizvodnem obratu, na podlagi katere vam zagotovimo ustrezna orodja za oceno in analizo situacijo. Šele ko ugotovimo težave, jih lahko tudi rešimo, in sicer optimiziramo postopke čiščenja, ki jih uporabljate, ter porabo vode in energije.

Back to Top