Inženiring in oprema

Družba Ecolab Engineering GmbH se v ponudbo krovne družbe vključuje z individualno prilagojenimi rešitvami na področju meritev, doziranja in drugih vidikov izvajanja proizvodnih procesov. Z razvojem, proizvodnjo in prodajo novih in inovativnih tehnologij ter s širokim naborom proizvodov zadovoljujemo vaše potrebe po gospodarnem in okoljsko vzdržnem poslovanju, v okviru česar si prizadevamo za uravnoteženo obravnavo poslovnih vidikov in okoljevarstvenih zahtev.

Back to Top