Higiensko polnjenje – nujen postopek v sodobnih polnilnicah

V zadnjih letih potrošniki vse bolj posegajo po svežih, nekonzerviranih pijačah, obenem pa so čedalje raje pripravljeni raziskovati in vedno znova iščejo nove okuse.

Proizvodnja in polnjenje novih pijač, ki imajo pogosto kratek rok uporabe, sta običajno z mikrobiološkega stališča najbolj zahtevna. Proces sterilnega polnjenja in pakiranja ter proces higienskega polnjenja na konvencionalnih linijah sta danes neločljivo povezana z vrhunsko sodobno tehnologijo. Pri obeh gre za hladna postopka, ki ne zahtevata dodatne toplotne obdelave, zato veljajo za polnilnice s takimi proizvodnimi procesi posebne oziroma strožje higienske zahteve.

Oprema tovrstnih linij mora pri polnjenju zagotavljati higienske pogoje, vendar so praktične izkušnje pokazale, da to še zdaleč ni edina zahteva. Še pomembnejša utegneta biti ustrezen protokol zagotavljanja čistoče v proizvodnem obratu in primeren higienski program čiščenja in dezinfekcije. Pri optimiziranju higiene v polnilnici je treba med drugim upoštevati kompatibilnost materialov in razmisliti o učinkovitem odstranjevanju škodljivih organizmov ter čim bolj uspešnem preprečevanju ponovne kontaminacije.  

Ecolabove izkušnje, portfelj proizvodov in profesionalna orodja za optimiziranje postopkov vam bodo v pomoč pri zagotavljanju ustreznih pogojev v vašem obratu.

Back to Top