Zaradi proizvodnih potreb, pritiskov po boljši delovni učinkovitosti in čim boljši izkoriščenosti zmogljivosti med posameznimi serijami proizvodov oziroma proizvodnimi fazami je treba proizvodni obrat velikokrat preurediti. Če želimo omogočiti zanesljivo in učinkovito čiščenje in vse druge dejavnike, ki prispevajo k varnosti živil, je v takšnem okolju zagotavljanje higiene ključnega pomena.

Celo na navidezno čistih površinah so lahko ostanki nečistoče. Prisotnost alergenov ali ostankov živil, ki spodbujajo hitro rast mikrobov, lahko resno ogrozi kakovost končnih izdelkov ter varnost potrošnikov.

Ecolabove rešitve za nadzor higiene, ki so del strategije za celovito zaščito blagovne znamke, prispevajo k varnejši hrani, obenem pa zagotavljajo takojšnje povratne informacije in spremljanje za potrebe programov zagotavljana kakovosti ter v okviru standarda HACCP. Ecolab omogoča hitro spremljanje higiene vsem, ki so dejavni v živilskopredelovalni industriji, ne glede na njihovo velikost, razpoložljivo znanje ali tehnične zmogljivosti.

Back to Top