Zaradi proizvodnih potreb in zahtev po boljši delovni učinkovitosti ter čim večji izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti med posameznimi serijami proizvodov je treba proizvodni obrat pravočasno pripraviti za nadaljevanje proizvodnje. Izzivi, povezani z doslednim zagotavljanjem higiene ter ustreznim razporejanjem časa in virov na tem področju, zahtevajo optimiziranje postopkov čiščenja. Pri tem je pomembno, da izberemo čistila, ki bodo ustrezala vrsti in stopnji onesnaženja, in pri tem upoštevamo materiale ter načrt proizvodnega obrata. Le specializirano znanje in izkušnje zagotavljajo omogočajo želene rezultate, ki upoštevajo specifične potrebe vašega obrata in vrsto nečistoče.

Ecolabova namenska čistila na osnovi pene so odgovor za vaše potrebe. Ponujamo vam tri linije proizvodov, ki se med seboj razlikujejo po konsistenci in času nanosa, vendar vsi ob uporabi optimiranih in učinkovitih postopkov, ki prihranijo čas, energijo in denar, zagotavljajo zanesljivo čiste in dezinficirane površine in varno proizvodnjo živil.

Ecolabovi programi, ki so individualno prilagojeni vašim potrebam, omogočajo kar največji izkoristek. Naši izkušeni strokovnjaki, ki imajo obsežno znanje in izkušnje na področju čiščenja površin proizvodnih obratov in poznajo postopke ter paleto proizvodov in sistemov, bodo za vas poiskali rešitev, ki popolnoma zadovoljuje vaše zahteve.

Back to Top