Higiena površin


Vzdrževanje higiene v prehrambni industriji je pomemben izziv, saj vključuje vrsto postopkov in opreme, ki so izpostavljeni različnim vrstam onesnaženja. Med posameznimi proizvodnimi cikli sta zato potrebna čiščenje in dezinfekcija zunanjih površin proizvodne opreme, proizvodnega okolja in površin, ki prihajajo v stik z živili, za kar se običajno uporabljajo nizkotlačna opremo za penjenje ter ustrezna čistilna in dezinfekcijska sredstva.

Uspešno čiščenje je odvisno od kombinacije in sinergije namensko zasnovanih produktov in opreme, učinkovito zagotavljanje higiene pa podpirata tudi ustrezno usposabljanje in dokumentiranje procesov.

Prav zaradi te kombinacije velja Ecolab za vodilnega proizvajalca sredstev za higieno v živilski industriji. V okviru našega koordiniranega pristopa vam omogočamo ugotavljanje higienskih vrzeli, spremljanje higiene osebja in dostopanja do prostorov, inovativne pripomočke in čistilna sredstva ter higienski nadzor, še zlasti v okviru posebnega sistema spremljanja in poročanja o vseh higienskih posegih na objektu oziroma na ravni vsega podjetja – gre za kombinacijo, ki jamči najvišje higienske standarde in učinkovito proizvodnjo.

 

Back to Top