Higiena površin v prehrambni industriji

Na kakovost in uporabnost prehrambnih izdelkov vpliva število patogenih organizmov in mikrobov na površinah, ki prihajajo v stik z živili. Ecolabovi patentirani postopki čiščenja in dezinfekcije površin v prehrambni industriji ponujajo učinkovite rešitve, ki preprečujejo onesnaženje živil z mikroorganizmi med pripravo. Ecolab ima za vas na voljo pravo rešitev – bodisi za površine, ki prihajajo v neposreden stik s hrano, bodisi za pripomočke, s katerimi jih obdelujete.

Back to Top