Ecolab ponuja bogato paleto sredstev za dezinfekcijo za vse načine uporabe, na primer za Clean-in-Place (CIP), Clean-Out-of-Place (COP) in ročno nanašanje, ki so primerni za uporabo v živilsko in mlečno-predelovalni industriji ter proizvodnji pijač. Ti proizvodi so skladni z nacionalnimi in mednarodnimi pravili in so registrirani pri telesih, kot je DEFRA, in pri vrsti akreditacijskih sistemov za trgovino na drobno in industrijo.

Dezinfekcija površin, ki prihajajo v stik z živili, je ključna faza vseh programov higiene v proizvodnih obratih v sklopu Dobre higienske prakse (GHP), kot zahteva Regulativa Evropskega sveta EC) št. 852/2004 in 853/2004. Uporabo in nanašanje sredstev za dezinfekcijo nadzira vrsta posebne zakonodaje, kot na primer Pravila za biocidne pripravke (BPR), in več kodeksov poslovanja v tej industriji, kot je na primer Globalni standard za živila Britanskega konzorcija za drobno prodajo V5 (The British Retail Consortium Global Food Standard V5).  

Učinkovitost dezinfekcije, končnega koraka v programu higiene, je odvisna od mnogih spremenljivk:

  • učinkovitosti predhodnih korakov v programu čiščenja
  • načina in učinkovitosti nanašanja proizvoda
  • izbire uporabljenega sredstva za dezinfekcijo
  • dejavnosti v obratu po dezinfekciji, ki lahko povzročijo ponovno kontaminacijo.

 

Back to Top