Dezinfekcija trdih površin

Ecolab razvija, izdeluje in trži bogat nabor proizvodov za dezinfekcijo, ki pomagajo zagotavljati najvišje standarde higiene trdih površin pri proizvodnji živil in pijač, v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah, profesionalnih kuhinjah, obratih za pripravo hrane in restavracijah s hitro hrano ter v kmetijski panogi.

Ecolab si prizadeva za nenehne inovacije na tem pomembnem področju in izpolnjuje zahteve po registraciji prihodnjih pravil o biocidnih pripravkih (B.P.R.) in pravil REACH. Poleg tega za postopke naših strank še naprej pridobivamo interne in neodvisne podatke o učinkovanju naših proizvodov proti posameznim organizmom.

Dezinfekcija je zelo pomemben korak v celotnem programu higiene, vendar mora biti za redno in stroškovno učinkovito doseganje higienskih standardov vpeta v krovni higienski program, ki vsebuje tudi kakovostna čistila, vodene in dokumentirane postopke, usposabljanje zaposlenih in sisteme spremljanja.

Prosimo, izberite področje uporabe, ki vas zanima, in kliknite na povezavo.

Back to Top