Čiščenje zaprtih sistemov (CIP, cleaning-in-place)

Nekatere stroje in opremo lahko očistimo le na mestu, kjer so nameščeni – ne moremo jih razstaviti, zaradi narave proizvodnega procesa pa jih moramo kljub temu redno čistiti in vzdrževati higieno. Čiščenje tovrstnih zaprtih sistemov (CIP, cleaning-in-place) je zato osnovni del celovitega higienskega režima v obratih za proizvodnjo hrane in pijač in verjetno eden najbolj izpopolnjenih avtomatiziranih postopkov čiščenja. 
Zaradi vse višjih stroškov vode in energije ter čedalje krajših proizvodnih rokov je njihova učinkovitost vedno znova na preizkušnji. Vse več strank se zato odloča za pristope k čiščenju, ki znižujejo porabo in odpravljajo nepotrebne zastoje v proizvodnji, obenem pa prispevajo k višji proizvodnji.
Ecolab si je na tem področju pridobil vrhunsko znanje in izkušnje. Specializirani programi za CIP-diagnostiko v povezavi s sodobnimi orodji za optimiziranje procesov omogočajo učinkovito čiščenje, nova in izboljšana kemična sredstva pa prinašajo občutne prednosti v primerjavi s tradicionalnimi detergenti, pogosto bolj kakovostno čiščenje v precej krajšem času in z manj energije.

CIP v proizvodnji živil, mlečnih izdelkov in pijač

Optimirano čiščenje zaprtih sistemov v proizvodnji živil, mlečnih izdelkov in pijač Ostra konkurenca ter rastoče cene energije in vode so pomembni dejavniki, ki vplivajo...

CIP v farmacevtski proizvodnji, kozmetiki in biotehnologiji

Čiščenje zaprtih sistemov (CIP, cleaning-in-place) se vse pogosteje uporablja tudi v proizvodnji farmacevtskih, nutracevtskih in kozmetičnih izdelkov ter njihovih...

Optimiranje CIP

Čiščenje zaprtih sistemov (CIP, cleaning-in-place) dandanes pogosto temelji zgolj na praktičnih izkušnjah in velikokrat vključuje pretirane varnostne časovne rezerve in...
Back to Top