Biološka varnost kmetij

Biološka varnost se nanaša na vrsto dejavnosti, ki jih moramo opraviti, če želimo preprečiti pojav in širjenje okužb na kmetiji. Dober program biološke varnosti je učinkovit način za zmanjševanje tveganja pojava bolezni in širjenja nalezljivih bolezni med živalmi in z živali na ljudi.

Preprosti in hitri postopki čiščenja in zagotavljanja higiene so bistvo vsakega programa za biološko varnost. Učinkovit program za biološko varnost je individualno prilagojen razmeram na kmetiji in oblikovan na podlagi natančne analize razmer in parametrov.

Ecolabovo strokovno znanje na tem področju vam zagotavlja dragoceno podpro pri oblikovanju vašega individualnega programa. Skupaj z našo specializirano distribucijsko mrežo lahko hitro oblikujemo program, usposobimo vaše zaposlene in vam zagotovimo zaščito, ki jo potrebujete

Back to Top