UREDBA CLP

NAMEN:

Končni uporabniki morajo vedeti, kako varno ravnati s kemičnimi snovmi in zmesmi. Razumljivo, dosledno razvrščanje kemikalij in označevanje proizvodov, ki so zahtevani skladno z uredbo CLP, je način, kako zaščiti uporabnike in okolje pred možnimi škodljivimi vplivi nevarnih kemikalij.

OZAVEŠČANJE UPORABNIKOV:

  • posredovati informacije, s katerimi se sprejemajo bolj zdrave odločitve na delovnem mestu (zase in sodelavce) ter v domačem okolju
  • kemijsko varnost je potrebno izpostaviti kot dejavnik za zdrav življenjski slog

 STARI ZNAKI ZA NEVARNOST

NOVI CLP PIKTOGRAMI ZA NEVARNOST

Back to Top