V sodobnem svetu mora vsak vodja uspešnega podjetja, če želi dolgoročno preživeti v zelo konkurenčnem okolju, sprejemati prave odločitve. Preglednost procesov in stroškov sta v tem okviru tista dejavnika, ki zagotavljata podjetjem odločilno konkurenčno prednost.

Da bi lahko sprejemali primerne poslovne odločitve, potrebujete strukturirane podatke. Ecolab je v ta namen razvil sistem za upravljanje podatkov, ki omogoča številne funkcionalnosti: od vizualizacije procesov do poročil o izkoriščenosti delovnih strojev. Zavedamo se namreč, da je le na podlagi jasne in pregledne dokumentacije mogoče sprejemati pravilne operativne in poslovne odločitve.

Ecolabov sistem za upravljanje postopkov v pralnicah (H.E.L.M.S.) je orodje, ki prispeva k preglednosti procesov.

Kontaktirajte nas in se dogovorite za sestanek z Ecolabovim strokovnjakom za pralnice.

Back to Top