Sedež:

Ecolab d.o.o.
Vajngerlova ulica 4
2000 Maribor

Telefon: 02 42 93 100
Telefax: 02 42 93 152

E-pošta: tajnistvo(at)ecolab.com

Poslovni prostori prodaje:

Ecolab d.o.o.
Ptujska cesta 190
2000 Maribor

Back to Top